SORGULAMA

NÜFUS VE DEMOGRAFİ

Nüfus ve demografi istatistikleri, hayati istatistikler, idari kayıtlara dayalı nüfus istatistikleri, nüfus ve konut araştırması, nüfus projeksiyonları Hayati istatistikler, belli bir yılda meydana gelen doğum, evlenme, boşanma, ölüm ve intihar olaylarına ilişkin sosyal ve demografik bilgileri kapsamaktadır.

Sorgulamalar

GÖÇ

sosyal ve kültürel gelişim, ekonomik göstergeler ve kişisel davranış ve ihtiyaçla ile göç ilişkilerini ve sebepleri konusunda bilgileri içerir.

Sorgulamalar

EĞİTİM

Eğitim İstatistikleri örgün eğitim, yaygın eğitim ve yükseköğretim istatistikleri ile eğitim harcamaları ve hayat boyu öğrenme istatistikleri kapsamında uygulanan yetişkin eğitimi araştırması ve girişimlerde mesleki eğitim araştırmasından oluşmaktadır.

Sorgulamalar

MİLLİ GELİR

Bellirli dönemlerde üretilen mal ve hizmetlerin değerleri, bireysel tüketim, aile fertlerinin gereksinim duydukları mal ve hizmetler ile satın alım harcama istatistikleri ile üretim, yatırım ve sermaye girişlerini içerir.

Sorgulamalar

SOSYAL & KÜLTÜREL GÖSTERGELER

Sosyal koruma istatistikleri eş zamanlı olarak karşılıklı veya bireysel bir düzenleme olmadan, hanehalklarının ve bireylerin tanımlanmış risk ve ihtiyaç yüklerini hafifletmek için kamu veya özel kuruluşlardan gelen tüm müdahalelere ilişkin verileri kapsamaktadır.Kültürel miras ve arşiv alanı tarihi eserler arkeolojik miras, müzeler, korunan alanlar, milli saraylar, vakıflara ait tarihi eserler, arşivler ve kültürel mirasın diğer biçimleri ile ilgili istatistikleri kapsamaktadır.

Sorgulamalar

SAĞLIK

Sağlık istatistikleri sağlık hizmetleri sunumu, sağlık durumu ve risk faktörleri, sağlık hizmetleri fiziki altyapı, sağlık insan gücü, ilaç, ölüm nedeni istatistikleri ve sağlık harcama istatistikleri ile iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistikleri kapsanmaktadır.

Sorgulamalar

İŞ GÜCÜ

İşgücü istatistiklerinde istihdam edilenler ile işsizlerin sayısı ve çeşitli özelliklerine dair gerek araştırma sonucu elde edilen, gerekse idari kayıtlardan derlenen istatistikler yer almaktadır. istihdam edilenlerin elde ettikleri kazançlar ve işverene maliyetleri konusunda anketler ve idari kayıtlardan derlenen istatistikleride kapsamaktadır.

Sorgulamalar

TARIM VE HAYVANCILIK

Tarımsal işletmelerin fiziksel büyüklüğünü ortaya koyan, işletmenin yasal durumu, ürün bazında arazi kullanımı, yetiştirilen hayvan sayısı, tarımda mekanizasyon, tarımsal işletmelerde istihdam ve ücret yapısı ile çiftlik ve ekonomik büyüklüğü temel alarak işletme tipolojisi ve sınıfını belirleyen istatistiklerden oluşmaktadır.

Sorgulamalar

ULAŞTIRMA

Motorlu kara taşıtları, karayolu trafik kazaları, karayolu yük ve yolcu taşımacılığı, karayolu uzunlukları, demiryolu altyapı, taşıma ve kaza istatistiklerinin yanı sıra boru hatları ile doğal gaz ve petrol taşımacılığı istatistikleri ve avayolu ile yük ve yolcu taşımaları, uçak filosu ve uçak kazalarına ait istatistikler derlenmektedir.

Sorgulamalar

ÇEVRESEL GÖSTERGELER

Çevresel istihdam, gelir ve harcama istatistikleri, çevre koruma faaliyetlerinde istihdam edilen personelin sayısı ve niteliği, çevre koruma faaliyetleri ile ilgili yapılmış olan cari ve yatırım harcamalarını, çevre koruma amaçlı teşvikleri ve çevresel vergiler ile gelirleri kapsamaktadır.

Sorgulamalar

TURİZM

Turizm istatistikleri çıkış yapan ziyaretçiler anketi, vatandaş giriş anketi, sınır istatistikleri, yabancılara ait gayrimenkul çalışması, hanehalkı yurtiçi yurtdışı turizm anketi, turizm işletme belgeli ve mahalli idarelerce belgelendirilen konaklama istatistikleri, yat istatistikleri ve turizm belgeli tesislerin istatistiklerinden oluşmaktadır.

Sorgulamalar

DIŞ TİCARET

Dış Ticaret İstatistikleri ve Endeksleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın işbirliğiyle üretilen mal ticareti istatistikleri, TÜİK tarafından hesaplanan dış ticaret birim değer ve miktar endeksleri ile Ekonomi Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve yayımlanan Dış Ticaret Beklenti Anketlerini kapsamaktadır.

Sorgulamalar

SANAYİ

Sanayi üretim ve kapasite raporları ile bunların bölge ekonomisine katkılarını içermektedir.

Sorgulamalar