Veri Listesi

 
Rapor Adı Tarih

Eğitim Durumuna Göre Nüfus

18 Ocak 2016 Pazartesi 13:03:08

Önizleme

Okur Yazarlık Durumuna Göre Nüfus

18 Ocak 2016 Pazartesi 13:03:20

Önizleme

İlk ve Ortaöğretim Okullaşma Oranları

18 Ocak 2016 Pazartesi 13:04:09

Önizleme

Okulöncesi İlk ve Ortaöğretim Eğitim Seviyelerinde Okul, Şube, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları

18 Ocak 2016 Pazartesi 13:04:21

Önizleme

Ortaöğretim Okullaşma Oranı

18 Ocak 2016 Pazartesi 13:04:32

Önizleme

Lisans Önlisans Öğrenci Sayıları

18 Ocak 2016 Pazartesi 13:04:44

Önizleme

Öğretim Elemanı Sayısı

18 Ocak 2016 Pazartesi 13:04:54

Önizleme

Okulöncesi İlk ve Ortaöğretim Eğitim Seviyelerinde Okul, Şube, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları

22 Ocak 2016 Cuma 15:00:03

Önizleme